منابع کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی
 
کامل ترین و تنها مركز كنكور هاي باستان شناسی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر
باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

شرح جامع باستان شناسی ایران

ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه : مجموعه تست های طبقه بندی شده و کنکور های سال های گذشته

 • ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳ و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از سه کتاب شرح جامع موسسه ما تحت عناوین باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از ۸۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور باستان شناسی با لیسانس غیرمرتبط و از طریق منابع ما در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است. در حالیکه میانگین نفرات زیر ده کنکور حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است.
 • برای مشاوره و سفارش این بسته آموزشی با 09106582308تماس حاصل نمایید.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

شرح جامع باستان شناسی ایران

ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه : مجموعه تست های طبقه بندی شده و کنکور های سال های گذشته

 • ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳ و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از سه کتاب شرح جامع موسسه ما تحت عناوین باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از ۵۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور باستان شناسی با لیسانس غیرمرتبط و از طریق منابع ما در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است.
 • برای سفارش این بسته آموزشی با 09106582308تماس حاصل نمایید.

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پنجم تیر 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

2- در دوران نوسنگي انتخاب محل استقرار تابع شرايط مناسب جوي و آب و هوايي و قابليت زمين بوده است؛ لذا ارتفاعات بين ...... تا ....... از سطح دريا هميشه براي اين منظور مناسب بوده است.

1) 300 تا 500 متر
2) 500 تا 750 متر
3) 750 تا 1200 متر
4) 1200 تا 1800 متر

3- اصطلاح هلال حاصلخيزي براي نخستين بار توسط چه كسي و در چه سالي مطرح شد؟

1) گوردون چايلد – 1936 ميلادي
2) جيمز هنري برستد – 1918 ميلادي
3) دوروتي ا.ا. گارود – 1928 ميلادي
4) رالف.س.سولكي – 1949 ميلادي

6- مطالعات باستان پژوهي درباره چگونگي وضعيت اقليمي ايران در دوره باستان، در كدام مناطق صورت گرفته است؟

1) در اطراف غار علي تپه و درياچه زريوار مريوان
2) درياچه زريوار مريوان و كشف رود خراسان
3) در اطراف غار علي تپه و كشف رود خراسان
4) درياچه زريوار و درياچه اروميهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

شرح جامع باستان شناسی ایران

ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه : مجموعه تست های طبقه بندی شده و کنکور های سال های گذشته

 • ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳ و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از سه کتاب شرح جامع موسسه ما تحت عناوین باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از ۵۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور باستان شناسی با لیسانس غیرمرتبط و از طریق منابع ما در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است.
 • برای سفارش این بسته آموزشی با 09106582308تماس حاصل نمایید.


 • ادامه مطلب
 • نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم خرداد 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

  باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

  باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

  شرح جامع باستان شناسی ایران

  ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه :  مجموعه  تست های طبقه بندی شده و  کنکور های سال های گذشته 

 •  ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳  و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از سه کتاب شرح جامع موسسه ما تحت عناوین  باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و  باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از  ۵۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور باستان شناسی با لیسانس غیرمرتبط  و از طریق منابع ما در کنکور  کارشناسی ارشد پذیرفته  می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است.
 • برای سفارش این بسته آموزشی با  09106582308تماس حاصل نمایید.


 • ادامه مطلب
  نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

  باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

  باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

  شرح جامع باستان شناسی ایران

  ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه : مجموعه تست های طبقه بندی شده و کنکور های سال های گذشته

 • ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳ و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از سه کتاب شرح جامع موسسه ما تحت عناوین باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از ۵۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور باستان شناسی با لیسانس غیرمرتبط و از طریق منابع ما در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است.
 • برای سفارش این بسته آموزشی با 09106582308تماس حاصل نمایید.


 • ادامه مطلب
  نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

  نتایج مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ۱۳۹۳  دانشگاه آزاد اسلامی تا اواسط هفته آینده اعلام خواهد شد .به نقل از روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد،  نتایج این آزمون که در روز های ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه سال گذشته برگزار شده بود ، تا اواسط هفته آینده در ۱۹۶ رشته اعلام خواهد شد .

  دکتر ناصر اقبالی در ادامه افزود : در این آزمون در مجموع ۷۱۲۷۱ نفر با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد ۲۶۸۲۱ زن و ۴۴۴۵۰ مرد بودند که نتایج اولیه آن ها از طریق سایت www.azmoon.com اعلام خواهد شد .

  به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص گفت:  وزن آزمون کتبی در پذیریش دکترای تخصصی سال ۹۳ به میزان ۷۵ درصد و سهم مصاحبه در آن ۲۵ درصد است که این امر سلیقه‌ای شدن پذیرش در مقطع دکترای تخصصی دانشگاه آزاد را کمتر می‌کند.

   گفتنی است: که پذیرش دکترای تخصصی ۹۳ نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش داشته و تعداد رشته‌های این مقطع نیز با ۲۰ رشته افزایش به ۱۹۶ رشته رسیده است.

  نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر
  منابع کنکور ارشد و دکتری باستان شناسی | طراحی : مهدی رضایی