منابع کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی
 
کامل ترین و تنها مركز كنكور هاي باستان شناسی

آئیننامه اعطای بورس تحصیلی مرحوم دکتر آذرنوش برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشتة باستانشناسی

انجمن علمی باستانشناسی ایران با هماهنگی موسسه آموزش عالی مارلیک، سالانه به ۱ نفر از متقاضیان واجد شرایط در مقطع کارشناسی ارشد باستانشناسی، برای تحصیل در موسسه یاد شده بورس کامل تحصیلی اعطا مینماید.

شرایط بورس تحصیلی دکتر آذرنوش
کمک هزینه یادشده فقط برای شهریه ثابت و متغیر هر ترم تحصیلی برای مدت ۲ سال است و سایر هزینهها از قبیل تهیه خوابگاه، غذا و … به عهده دانشجو است.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوم شهریور 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر
باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

شرح جامع باستان شناسی ایران

ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه مجموعه آزمونهای سالهای گذشته و تستهای طبقه بندی شده و کلاس ها و کنکورهای آزمایشی و مشاوره تخصصی تا زمان انتخاب رشته

 • ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳ و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از بسته آموزشی و کتابهای شرح جامع موسسه ما تحت عناوین باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از ۵۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور ارشد باستان شناسی لیسانس غیرمرتبط دارند که همگی از طریق منابع ما در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود. این بسته دربرگیرنده بیش از ۳۰۰ کتاب جزوه و مقاله است.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است. در حالیکه میانگین نفرات زیر ده کنکور حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است.
 • برای مشاوره و سفارش این بسته آموزشی با 09106582308تماس حاصل نمایید
 • ما تضمین می دهیم که بیشتر از درصدهای رتبه ۱ کنکور سال ۱۳۹۴ در منابع ما موجود است.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوم شهریور 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر
باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

شرح جامع باستان شناسی ایران

ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه : مجموعه تست های طبقه بندی شده و کنکور های سال های گذشته

 • ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳ و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از سه کتاب شرح جامع موسسه ما تحت عناوین باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از ۸۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور باستان شناسی با لیسانس غیرمرتبط و از طریق منابع ما در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است. در حالیکه میانگین نفرات زیر ده کنکور حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است.
 • برای مشاوره و سفارش این بسته آموزشی با 09106582308تماس حاصل نمایید.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

شرح جامع باستان شناسی ایران

ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه : مجموعه تست های طبقه بندی شده و کنکور های سال های گذشته

 • ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳ و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از سه کتاب شرح جامع موسسه ما تحت عناوین باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از ۵۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور باستان شناسی با لیسانس غیرمرتبط و از طریق منابع ما در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است.
 • برای سفارش این بسته آموزشی با 09106582308تماس حاصل نمایید.

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پنجم تیر 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

2- در دوران نوسنگي انتخاب محل استقرار تابع شرايط مناسب جوي و آب و هوايي و قابليت زمين بوده است؛ لذا ارتفاعات بين ...... تا ....... از سطح دريا هميشه براي اين منظور مناسب بوده است.

1) 300 تا 500 متر
2) 500 تا 750 متر
3) 750 تا 1200 متر
4) 1200 تا 1800 متر

3- اصطلاح هلال حاصلخيزي براي نخستين بار توسط چه كسي و در چه سالي مطرح شد؟

1) گوردون چايلد – 1936 ميلادي
2) جيمز هنري برستد – 1918 ميلادي
3) دوروتي ا.ا. گارود – 1928 ميلادي
4) رالف.س.سولكي – 1949 ميلادي

6- مطالعات باستان پژوهي درباره چگونگي وضعيت اقليمي ايران در دوره باستان، در كدام مناطق صورت گرفته است؟

1) در اطراف غار علي تپه و درياچه زريوار مريوان
2) درياچه زريوار مريوان و كشف رود خراسان
3) در اطراف غار علي تپه و كشف رود خراسان
4) درياچه زريوار و درياچه اروميهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

شرح جامع باستان شناسی ایران

ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه : مجموعه تست های طبقه بندی شده و کنکور های سال های گذشته

 • ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳ و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از سه کتاب شرح جامع موسسه ما تحت عناوین باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از ۵۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور باستان شناسی با لیسانس غیرمرتبط و از طریق منابع ما در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است.
 • برای سفارش این بسته آموزشی با 09106582308تماس حاصل نمایید.


 • ادامه مطلب
 • نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم خرداد 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر

  باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و ماقبل تاریخ بین النهرین

  باستان شناسی دوره ماد و هخامنشی. پارت و ساسانی و دوره اسلامی

  شرح جامع باستان شناسی ایران

  ترجمه زبان تخصصی باستان شناسی به همراه :  مجموعه  تست های طبقه بندی شده و  کنکور های سال های گذشته 

 •  ۲۳ نفر از ۵۰ نفر نخست کنکور دکتری ۱۳۹۳  و بیش از ۱۲۰ نفر از ۲۰۰ نفر نخست کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۹۳ از داوطلبینی هستند که از سه کتاب شرح جامع موسسه ما تحت عناوین  باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران و بین النهرین و  باستان شناسی دوران ماد و هخامنشی پارت و ساسانی و دوره اسلامی و کتاب شرح جامع باستان شناسی ایران استفاده نموده اند.
 • بیش از  ۵۰ درصد پذیرفته شدگان هر ساله کنکور باستان شناسی با لیسانس غیرمرتبط  و از طریق منابع ما در کنکور  کارشناسی ارشد پذیرفته  می شوند.
 • این بسته منطبق با سئوالات هر سال و کتب و مقالات تازه منتشره به روز می شود.
 • بیش از ۹۵ درصد سئوالات کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ در مطالب کتب ما موجود بوده است.
 • برای سفارش این بسته آموزشی با  09106582308تماس حاصل نمایید.


 • ادامه مطلب
  نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 توسط موسسه باستان شناسي پلدختر
  منابع کنکور ارشد و دکتری باستان شناسی | طراحی : مهدی رضایی